Giới thiệu dự án

Loại/Định dạng đóng gói

Loại hình đóng gói dạng ống (chất lắng) | Túi Đứng (Chất Lỏng) | PE, chai thủy tinh (cô đặc) | Nguyên quả/thái lát (ngâm đường)

Loại hình đóng gói dạng ống (chất lỏng)

Sử dụng bộ sạc 3 hàng và 5 hàng để nạp năng lượng cho nhiều loại và dung lượng chính xác, với hiệu suất sản xuất cao
(Phạm vi nạp 10ml ~ 15ml)

Loại hình đóng gói dạng túi (chất lỏng)

Chúng tôi sử dụng nhiều loại túi như túi đứng, túi nhôm và nhiều loại khác để cung cấp nhiều tùy chọn đóng gói và hàm lượng chính xác, với năng suất cao

Loại hình đóng gói dạng chai thủy tinh, PE (cô đặc)

Chúng tôi tự hào về độ chính xác của hàm lượng và năng suất cao trong quá trình sản xuất.
(Phạm vi nạp: 50g ~ 500g)