Giới thiệu dự án

Giới thiệu về cơ sở sản xuất hồng sâm ngàn năm

chức năng

Chiết xuất, cô đặc, cô đặc lên men, nước trà lỏng, mứt , cắt lát , tinh chế

Cơ sở sản xuất

Máy rửa sạch, máy hấp sâm, máy sấy, kho lạnh, phòng sấy

Danh sách thiết bị

Máy đóng túi dạng que, máy đóng gói dạng túi, kim đường, bể trộn và chiết xuất

Nội dung sản xuất

Nhân sâm và hồng sâm cô đặc, sản phẩm đóng gói dạng túi và ống nhân sâm, mứt và cắt lát

스틱생산기(3열)

스틱형 포장기(3열, 5열)

분당 생산량 : 30 (EA)
1일 생산량 : 20,000 ~ 35,000 (EA)
용량범위 : 10 ~ 15ml

파우치 포장기

분당 생산량 : 30(EA)
1일 생산량 : 12,500 ~ 15,000 (EA)
용량범위 : 최소 60ml 이상

파우치 포장기
파우치 포장기

농축, 발효탱크

분당 생산량 : 30(EA)
1일 생산량 : 12,500 ~ 15,000 (EA)
용량범위 : 최소 60ml 이상