Giới thiệu dự án

OEM / ODM

Công ty hữu hạn nông nghiệp hồng sâm ngàn năm (Công ty TNHH) đang cung cấp những giải pháp tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng

Sản xuất thiết bị gốc(Original Equipment Manufacturing)

Chúng tôi sẽ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng công nghệ, thiết kế và kế hoạch của khách hàng, và sử dụng cơ sở sản xuất của chúng tôi để sản xuất

STEP 01

Lập kế hoạch cơ sở

Yêu cầu của khách hàng

Kiểm tra và xem xét yêu cầu

Ký kết hợp đồng

Thiết lập tiêu chuẩn làm việc

STEP 02

kế hoạch sản phẩm

Phát triển và kiểm thử sản phẩm mẫu

khai báo danh mục hàng hóa , xem xét quảng cáo

STEP 03

kiểm tra trung gian

Điều chỉnh nguyên phụ liệu và xác nhận

Xác nhận nguyên phụ liệu

Đặt hàng nguyên phụ liệu

Nhập kho và kiểm tra nguyên phụ liệu

STEP 04

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

sản xuất

kiểm tra chất lượng

đóng gói

STEP 05

Quá trình giao hàng

Kiểm tra cuối cùng

Giao hàng

Sản xuất và phát triển theo yêu cầu ban đầu(Original Development Manufacturing)

Khách hàng yêu cầu từ nhà sản xuất về công nghệ, thiết kế và kế hoạch, sau đó nhà sản xuất sử dụng cơ sở sản xuất của mình để sản xuất sản phẩm

STEP 01

Lập kế hoạch cơ sở

Yêu cầu khách hàng

Tư vấn kinh doanh

Ký kết hợp đồng

Thiết lập tiêu chuẩn công việc

STEP 02

kế hoạch sản phẩm

Xác định khái niệm và chiến lược bán hàng

Phát triển và kiểm thử sản phẩm mẫu

Khai báo danh mục hàng hóa , xem xét quảng cáo

STEP 03

kiểm tra trung gian

Điều chỉnh nguyên phụ liệu và xác nhận khác

Xác nhận nguyên phụ liệu

Đặt hàng nguyên phụ liệu

Nhập kho và kiểm tra nguyên phụ liệu

STEP 04

Quy trình sản xuất

Tiếp nhận nguyên vật liệu, nguyên phụ liệu

sản xuất

kiểm tra chất lượng

đóng gói

STEP 05

Quá trình giao hàng

Kiểm tra cuối cùng

Giao hàng